Lovgivning om radon

Der er fastsat en referenceværdi, der betyder at det skal tilstræbes, at der ikke i boliger er et radonniveau, der overstiger 100 bql/m3. Der er ikke tale om en egentlig grænseværdi.

I boliger
Sundhedsstyrelsens anbefaling er, at der i boliger, der har et niveau på mellem 100 og 200 bql foretages tiltag for at sænke radonniveauet. Det kan være mindre indgribende aktiviteter, so forbedret udluftning.

Er radonniveauet over 200 bql/m3. anbefaler Sundhedsstyrelsen, at der gennemføres mere omfattende tiltag for at sænke radonniveauet.

Regler om sundhedsfare i boliger og opholdsrum
Herudover gælder der i alle bygninger, der anvendes til beboelse eller ophold bestemmelserne i kap 9 i lov om byfornyelse og udvikling af byer. Der er her bestemt, at der ikke må være sundhedsfare ved beboelse eller ophold, og at lokalerne skal have et ”tilfredsstillende indeklima”.

Det er kommunerne, der har tilsynspligten. Kommunen skal dog kun gå ind i en sag, hvis der er særlig om nærliggende sundhedsfare.

Der ligger endnu ikke udtalelser eller afgørelser, der fastlægger hvornår radonniveauet er så højt, at det medfører sundhedsfare.

Hvis der er egentlig sundhedsfare, som ikke kan afhjælpes, kan der ske kondemnering af boliger og opholdsrum.

Er der pligt til at kende radonniveauet?
Der er generelt ikke nogen pligt for bygningsejere til at kende radonniveauet i boligen, heller ikke ved køb og salg af boliger.

Lejere af private og almene udlejningsboliger kan som udgangspunkt ikke kræve, at udlejeren gennemfører en undersøgelse.

Boliger, bygget efter 1. januar 1998.
Boliger der er bygget efter 1998, bør være radonsikret, og der er normalt ikke nogen grund til at få undersøgt, om der kan være for meget radon i boligen. Men selv i disse boliger kan forkert radonsikring eller andre fejl i bygningen betyde, at der kan være udsættelse for radon.

Radon på arbejdspladser.
Med strålingsbeskyttelsesbekendtgørelsen af 2. februar 2018 er det bestemt, at arbejdsgiverne har pligt til at sørge for at radonniveauet nedbringes, hvis det er over referenceværdien. Der er dog ikke medio 2019 fastsat regler, der pålægger arbejdsgiverne få målt radonniveauet.

Reglerne pålægger kun arbejdsgiveren tage rimelige tiltag for at bringe radonniveauet ned, men ikke at få det under referenceværdien. Ved vurdering af, hvad der er rimeligt, må der bl.a. tages økonomiske hensyn.