Fakta om radon

Hvad er radon?

Radon er en naturligt forekommende gasart, der findes i undergrunden. Radon er et af de tungeste grundstoffer på gasform og indgår som et led i Urans henfaldskæde. Radon er under normale forhold gasformig med en halveringstid på 3,82 dage, der kan trænge ind i vores bygninger igennem små spækker og utætheder i gulv, vægge og fundamenter mod jord.

Hvordan dannes radon?

I henfaldskæden for Uran dannes Radium, som henfalder til Radon. Radon er ustabilt og henfalder igen til Polonium under udsendelse af en alfa-partikel.

Hvor findes radon?

Radon findes i undergrunden. Afhængig af jordbundsforholdene indeholder undergrunden mere eller mindre radon. Klipper og moræneler har de højeste forekomster af Radon. I Danmark er niveauerne højest i den østlige del af landet, men varierer meget indenfor små afstande.

Byggematerialer som indeholder materialer fra undergrunden (eksempelvis beton) indeholder naturligt (normalt) mindre mængder af stoffer som udsender radon.

Hvorfor er radon farligt?

Radon kommer ned i vores lunger, når vi trækker vejret. Her henfalder (nedbrydes) det til andre radioaktive stoffer, mens det afgiver stråling og de nye stoffer bliver siddende og afgiver mere stråling. Udsættelse for Radon menes at medføre omkring 300 lungekræfttilfælde i Danmark om året.