Dansk Radonforening vil gerne indbyde medlemmer og andre interesserede til et gå-hjem-møde om de forskellige initiativer som lige nu sker som led i den nationale handlingsplan om reduktion af radon i Danmark. Nærmere program for eftermiddagen vil blive lagt op snarest muligt. Deltagelse i arrangementet er som altid gratis for medlemmer af Dansk Radonforening, men koster for ikke-medlemmer kun kr. 400 pr. person (som dog vil blive godskrevet, såfremt man efterfølgende bliver indmeldt i foreningen).

 

Skulle I have lyst til at få den nyeste viden om myndighedernes tiltag ift. at udbrede radon kendskabet eller vide lidt mere om den nyeste radon SBI anvisning, som kom og vær med. Kontakt info@radonforening.dk og tilmeld dig snarest muligt!!!

Gå-Hjem-Møde hos SBI d. 13. juni 2018 kl. 15-17.30

Skriv et svar