Måling af radon med dosimeter –kan vi stole på laboratorierne? 

Det korte svar er ja. Dansk Radonforening har foretaget en blindtest af tre forskellige laboratorier, som medlemmerne benytter. Den individuelle middelværdi fra de tre laboratorier var ikke forskellig fra referenceværdien og laboratorierne imellem var der heller ikke forskel statistisk set. 

Til vurdering af indeklimaet benyttes lukkede dosimetre med en sporgasfilm, der måler over en periode på 2-3 måneder i opvarmningssæsonen.

Dosimetrene sendes til laboratoriet, der tæller antal spor på filmen og beregner en gennemsnitsværdi for bygningen eller boligen, som oplyses som årsmiddelværdien. I Danmark følges den svenske standard med et simpelt gennemsnit af resultaterne for målinger udført i opvarmningssæsonen. Dette betyder at målinger foretaget udenfor opvarmningssæsonen, kun kan betragtes som vejledende og ikke kan indgå i en vurdering af årsmiddelværdien.

Danske målefirmaer benytter udenlandske laboratorier til analyse af deres prøver. De procedurer og standarder som benyttes er lidt forskellige i de enkelte lande og på de enkelte laboratorier. For Dansk Radonforening er spørgsmålet om resultatet er det samme, når forskellige laboratorier analyserer den samme prøve?

Dansk Radonforening har sammen med foreningens medlemmer testet og sammenlignet tre af de målefirmaer, som foreningens medlemmer benytter sig af.

Hver af de 3 laboratorier har til testen leveret egne dosimetre. Dosimetrene er placeret i et kontrolleret testkammer med et konstant og kontrolleret radonniveau. Referenceværdien i målekammeret var 120 Bq/m3 +/- 9 Bq/m3. Efter eksponeringen af dosimetrene blev disse sendt til analyse hos de tre laboratorier. Hvert laboratorie har modtaget 13 identiske prøver.

Resultaterne fra laboratorierne viser, at middelværdien ligger mellem 118 og 129 Bq/m3, med en standardafvigelse på 6 til 13 Bq/m3.

 

    LAB 1 LAB 2 LAB 3
Middel 129 119 118
Maks 141 143 133
Min 122 99 102
Std afv (standp) 6 13 8

 

Målingerne viser, at alle tre laboratorier i gennemsnit måler indenfor det forventede interval fra 111-129, svarende til referenceværdien +/- den oplyste usikkerhed. Lab 2 og 3 har stort set samme middelværdi, mens lab 1 har en lidt højere middelværdi.

 

Radonmålingerne fra de tre laboratorier ligger i gennemsnit i det forventede referenceinterval.
Radonmålingerne fra de tre laboratorier ligger i gennemsnit i det forventede referenceinterval.

 

Ud fra sammenligning af gentagelserne kan man se, at resultaterne fra alle 3 laboratorier falder inden for usikkerheden for referenceværdien, så selv om resultaterne fra lab 1 er signifikant højere end fra lab 2 og 3, kan man ikke kan sige, hvorvidt det er lab 1 eller lab 2 og 3 som måler mest korrekt. Alle tre firmaer måler i gennemsnit i det forventede interval.

Ved sammenligning af varianserne for de tre laboratorier kan det heller ikke signifikant påvises, at de måler med forskellig præcision.

Samlet set har de sammenlignede målinger vist, at det ikke har betydning for resultatet af en måling, hvilke af de tre laboratorier man benytter, selv om laboratorierne benytter forskellige interne standarder. Endvidere viser data at nøjagtigheden af analyserne på radonmålinger ikke er dårligere end +/-9 Bq/m3 ved måling omkring 120 Bq/m3.

Testen er udført i 2017.

Forfatter: Charlotte Gudum, Golder Associates A/S, medlem af bestyrelsen i Dansk Radonforening.

Statistisk analyse: Elise Broe Bendtsen, studerende ved DTU.

Blindtest af radonlaboratorier

Skriv et svar