Dansk Radonforening vil gerne indbyde medlemmer og andre interesserede til et gå-hjem-møde om radon i Danmark.

Tidspunkt

25. maj 2016, kl. 14-17

Beskrivelse

Kåre Press-Kristensen fra det Økologiske Råd, vil fortælle lidt om de årlige byområde-målinger som de står bag, og baggrunden for dette samt hvad Det Økologiske Råd kan tilbyde i forbindelse med samarbejdsprojekter om radonmålinger.

SBI præsenterer de seneste forskningsresultater og et bud på hvor vi er på vej hen. Torben Valbjørn vil gerne give en orientering om et netop afsluttet projekt, som kortlægger radonindholdet i indeluften og undersøger, hvordan indholdet af radon i indeluften er fordelt og spredes i en ejendom, og om det er muligt at pege på en bygningsdel eller bygningskomponent som en spredningsvej for radon. Boligerne i denne kortlægning er lejeboliger og ligger i etageejendomme, kæde- og rækkehuse tilhørende bygningstyper opført fra 1850 og frem. Yderligere vil han gerne orientere om de seneste projekter , som SBI tager del i vedrørende validering af passivt radonsug, beskrivelse af en prøvningsmetode for validering af egnede materialer til radonsikring, prøvning af egnede materialer til radonsikring og udgivelsen af en SBi-anvisning 247 2. udgave.

Rådgiver Thomas Hougaard fra Golder Associates vil fortælle om, hvor meget radonkoncentrationerne svinger i bygninger hen over døgnet og året, baseret på målinger og erfaringer. Thomas vil beskrive de mekanismer, der ligger bag variationerne og hvorfor det varierer, som det gør.

Program

  • 14:00 Velkommen v/ Manja Alvagård (formand, Dansk Radonforening)
  • 14:10 Kåre Press-Kristensen fra det Økologiske Råd
  • 14:30 Seniorforsker, PH.D, CivEng. Torben Valbjørn Rasmussen, SBi
  • 15.30 Pause med mulighed for netværke
  • 16:00 Seniorkonsulent Thomas Hougaard, Golder Associates
  • 16:50 Afrunding og slut

Deltagelse

Deltagelse i arrangementet er gratis for medlemmer af Dansk Radonforening, deltagelse for ikke-medlemmer koster kr. 400,- . Beløbet godskrives ved indmeldelse i foreningen inden 26. juni 2016.

Tilmelding

Tilmelding sker ved at sende en mail til info@radonforening.dk senest 23. maj 2016 med oplysning om antal deltagende.

Sted

Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet, har været så venlige at udlåne os lokaler til afholdelse af mødet og dette foregår på adressen: Frederikskaj 12 lokale 0.06 (FKJ12 0.06), 2450 København SV. Det er et lokale, der kan tilgås udefra med mulighed for parkering foran.

Vi håber, at så mange af jer som muligt har lyst til at deltage!

Mvh bestyrelsen

Gå-Hjem-Møde hos SBI d. 25. maj kl. 14-17

Skriv et svar