Lovgivning om radon


Der er sket en del ændringer i lovbestemmelserne og anbefalingerne om radon, siden begrebet første gang fremgik af bygningsreglementet for småhuse i 1998. I tabellen nedenfor ses kort, hvilke krav/anbefalinger som er gældende for henholdsvis eksisterende byggeri samt nybyggeri. Man kan læse mere uddybende herom i teksten under tabellen.

Bygningstype

Nybyggeri / huse opført efter år 2010
(iht. bygningsreglementet for 2010)

Lovkrav eller anbefalinger

Lovkrav!

Kap.

BR10, Kap. 6.3.3.2, stk. 2

Bestemmelse

Radonindholdet i boligen må ikke overstige 100 Bq/m3
Bemærk!
(Det er desværre kun få kommuner som stiller krav til, at der i forbindelse med byggesagsbehandlingen skal indsendes dokumentation for overholdelse af kravet. Man bør derfor altid foretage en kontrolmåling for at sikre sig, at entreprenøren har overholdt sine forpligtelser iht. lovbestemmelsen.)

Eksisterende byggeri opført før år 2010.

Anbefalinger!

BR10, Kap. 6.3.3.2, stk. 1 – Vejledningen

Der bør i eksisterende bygninger iværksættes enkle og billige forbedringer, når radonindholdet er mellem 100 Bq/m³ og 200 Bq/m³, og der bør iværksættes mere effektive forbedringer, når radonindholdet overstiger 200 Bq/m³.

Løbende ændringer i lovbestemmelser og anbefalinger om radon gennem tiden

I år 1998 optræder radon for første gang som et myndighedskrav i Bygningsreglementet for småhuse. Her gør man således første gang opmærksom på radon problematikken og stiller krav til bygningskonstruktionernes opbygning for at undgå indtrængning af radon, og foreskriver i kap 6.5.2:

      ”Bygningskonstruktioner mod undergrunden skal udføres lufttæt.”

Ligeledes fremgår det af anbefalingerne til bygningsreglementet, at for eksisterende byggeri anbefales det at udføre ”… enkle og billige forbedringer, når radonindholdet er mellem 200 Bq/m3 og 400 Bq/m3, og at der iværksættes mere effektive forbedringer, når radon-indholdet overstiger 400 Bq/m3”.

I det efterfølgende bygningsreglement, som først udkommer i år 2008 har man i bygningsreglementet (BR08) ændret bestemmelsen om radon betydeligt, jf. kap. 6.3.3.2, stk. 1:

”Indstrømning af radon til indeklimaet skal begrænses ved at gøre bygningskonstruktionen mod undergrunden lufttæt eller ved at benytte andre tilsvarende effektive foranstaltninger.”

Man er således blevet mere bevidst om, at der findes andre foranstaltninger til radonsikring end blot at lufttætne.

I det næstfølgende bygningsreglement (BR10) skærper Erhvervs- & Byggestyrelsen således bestemmelserne om radon på baggrund af de i 2009 offentliggjorte anbefalinger fra WHO og de nordiske strålemyndigheder om, at bygninger bør have et radonindhold på under 100 Bq/m3. Og man indsætter ligeledes en yderligere bestemmelse, som nu sætter krav til det maksimale radonindhold i nybyggeri, BR10, Kap. 6.3.3.2, stk. 2:

Bygningen skal udføres, så det sikres, at radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m3.”

Hvor der i tidligere bygningsreglementer blot var skrevet anbefalinger til det maksimale radonindhold i nybyggeri, fastsættes det nu som et maximalt krav, som skal overholdes. Ligeledes er grænsen for et maksimalt radonindhold i bygninger skærpet betydeligt i forhold til anbefalingerne i BR08. Og grænsen rykkes således fra 200 Bq/m3 til 100 Bq/m3. Og det er ikke kun værdierne for nybyggeri som skærpes, men anbefalingerne til iværksættelse af foranstaltninger i eksisterende byggeri ændres ligeledes til følgende

”… at der i eksisterende bygninger iværksættes enkle og billige forbedringer, når radonindholdet er mellem 100 Bq/m³ og 200 Bq/m³, og at der iværksættes mere effektive forbedringer, når radonindholdet overstiger 200 Bq/m³.”

Videre til værktøjslinje