Fakta om radon

Hvorfor er radon vigtigt for dig?

Radon er en gas, der siver ind i boliger og bygninger og afgiver stråling, der er sundhedsskadelig at indånde. Knap 1 ud af 10 tilfælde af lungekræft er forbundet med radon, og dermed er radon den næststørste årsag til lungekræft efter rygning. Det betyder, at der dør flere mennesker af lungekræft med radon som medvirkende årsag, end der dør i trafikuheld.

Problemet med radon er, at det ikke kan ses, lugtes eller smages. Der er heller ingen symptomer som hoste eller åndedrætsbesvær. Der er intet forvarsel, før man bliver syg. Det tager dog lang tid – typisk 10 til 40 år – fra påvirkningen er begyndt, til lungekræften måske en dag konstateres.

Hvis det konstateres, at der stiger radon op i din bolig, har du flere muligheder for at løse problemet, og der findes løsninger uden store omkostninger.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan man finde en rapport om radon i de nordiske lande, og her opfordres alle husejere til at få målt radonniveauet i deres hjem.

Klik her for at se et målefirma i nærheden af dig.

Hvordan måler man radon?

Måling af radon bør foretages i vinterhalvåret, hvor forskellen på temperaturen inde og ude er størst. Temperaturforskellen skaber et undertryk inde i de opvarmede bygninger, som “suger” mere jordluft ind. Derfor er radon nemmest at konstatere om vinteren, konkret i fyringssæsonen fra oktober til marts.

Koncentrationen af radon i et hus kan variere meget inden for det enkelte døgn og efter årstiden, så derfor bør måling af radon ske over mindst to måneder i fyringssæsonen for at få det mest korrekte resultat. Man kan med fordel tage hensyn til, at månederne januar og februar typisk er årets koldeste. Der bør måles i minimum to opholdsrum, som benyttes i flere timer dagligt.

Hvad er radon?

Radon er en naturligt forekommende gasart, der findes i undergrunden. Radon er et af de tungeste grundstoffer på gasform og indgår som et led i Urans henfaldskæde. Radon er under normale forhold gasformig med en halveringstid på 3,82 dage, der kan trænge ind i vores bygninger igennem små spækker og utætheder i gulv, vægge og fundamenter mod jord.

Hvordan dannes radon?

I henfaldskæden for Uran dannes Radium, som henfalder til Radon. Radon er ustabilt og henfalder igen til Polonium under udsendelse af en alfa-partikel.

Hvor findes radon?

Radon findes i undergrunden. Afhængig af jordbundsforholdene indeholder undergrunden mere eller mindre radon. Klipper og moræneler har de højeste forekomster af Radon. I Danmark er niveauerne højest i den østlige del af landet, men varierer meget indenfor små afstande.

Byggematerialer som indeholder materialer fra undergrunden (eksempelvis beton) indeholder naturligt (normalt) mindre mængder af stoffer som udsender radon.

Hvorfor er radon farligt?

Radon kommer ned i vores lunger, når vi trækker vejret. Her henfalder (nedbrydes) det til andre radioaktive stoffer, mens det afgiver stråling og de nye stoffer bliver siddende og afgiver mere stråling. Udsættelse for Radon menes at medføre omkring 300 lungekræfttilfælde i Danmark om året.

Klik her for at se et målefirma i nærheden af dig.