Dansk Radonforening indbyder medlemmer og andre interesserede til et gå-hjem-møde og efterfølgende generalforsamling.

 

Emne:           Praktiske erfaringer med radonrenovering med membranløsning og radon-sug.

 

Sted:              Golder Associates, Maglebjergvej 6-1. sal, 2800 Kgs. Lyngby

 

Tidspunkt:    1. september 2016, kl. 14.30-17.00

Generalforsamling starter kl. 17.00

 

Beskrivelse

Når radonniveauet er for højt i et eksisterende byggeri, er valget af den rette løsning et samspil af flere faktorer. Hvad er muligt? Hvad vil virke i det pågældende tilfælde, pris osv.?

 

Tre virksomheder med praktiske erfaringer i metoder til at løse et radonproblem, fortæller om hvordan de har grebet sagen an, den valgte løsning, de praktiske erfaringer og resultaterne af radontiltaget.

 

Mads Helge Nielsen, fra Hans Frisesdahl A/S fortæller om etablering af radonsug, som de igennem flere år har installeret i boliger rundt omkring i Danmark.

 

Lars Christoffersen, fra Midtsjællands Gulvservice fremlægger erfaring med etablering af membranløsninger. Lars vil fortæller om hvordan membranerne er at arbejde med, valgmuligheder og hvilke resultater man har opnået.

Roald Sølager, fra Isola A/S – produktoplysning og erfaring med deres produkter (membranløsninger). Hvad kan de forskellige løsninger bruges til, hvilke krav stilles til konstruktion og underlag. Udførelsesmetoder, tørretider, sikkerhedskrav mv.

 

Program

14:30 Velkommen v/ Manja Alvagård (formand, Dansk Radonforening)

14:45 Radonsug v. Projektleder Mads Helge Nielsen fra Hans Frisesdahl A/S.

15.15 Tætning med membran v. Lars Christoffersen fra Midtsjællands Gulvservice

15.45 Pause med mulighed for at netværke

16:15 Roald Sølager, fra Isola A/S

16:45 Afrunding –efterfølgende generalforsamling

 

Pris

Deltagelse i arrangementet er gratis for medlemmer af Dansk Radonforening, deltagelse for ikke medlemmer koster kr. 400,-

Beløbet godskrives ved indmeldelse i foreningen inden for 1 måned.

 

Dagsorden for den efterfølgende generalforsamling:

 

a. Valg af dirigent

 

b. Valg af referent

 

c. Årsberetning samt godkendelse heraf

 

d. Forslag fra bestyrelsen om ændring af foreningens regnskabsår fra 01.01-31.12 til fremover at løbe fra d. 01.09-31.08. Udkast til nye vedtægter fremlægges.

Således at næste regnskabsår løber fra d. 01.01.2017 til d. 31.08.2017. Dette er grundet ønske om fremtidig afholdelse af den ordinære generalforsamling i september/oktober måned, inden radonsæsonens/fyringssæsonen påbegyndelse.

 

e. Fremlæggelse af foreløbigt regnskab og budget

Da regnskabet først skal opgøres pr. 31.12.2016 fremlægges derfor kun foreløbigt regnskab. 

 

f. Fastsættelse af kontingent

Nuværende kontingenthonorar er på kr. 2.500 – Foreningen er momsfritaget.

 

g. Nedsættelse af arbejdsgruppe blandt medlemmerne til sammen med SBI og SIS at udarbejde danske retningslinjer for radon målemetoder.

 

h. Valg af bestyrelse og 1 bestyrelsessuppleant

Formand Manja Alvagård er grundet barsel nødt til at fratræde som formand og kan derfor ikke genvælges.

 

i. Valg af revisor og revisorsuppleant

 

j. Eventuelt

 

Tilmelding

Tilmelding sker ved at sende en mail til info@radonforening.dk senest 29. august 2016 med oplysning om antal deltagende.

Vi håber, at så mange af jer som muligt har lyst til at deltage, også i den efterfølgende generalforsamling!

 

Mvh bestyrelsen

 

Gå-hjem-møde og ordinær generalforsamling i Dansk Radonforening d. 1. september 2016

Skriv et svar