Stort borgermøde torsdag d. 2. juni kl. 19.00-21.00 i salen på Bispebjerg Biblioteket, Rentemestervej 76, 2400 København NV

I København er de seneste 10 år fundet radon over den vejledende grænseværdi i lidt over hver tredje bolig (jf. målinger fra Dansk Radonanalyse). I Brønshøj-Husum, Vanløse og Valby var radon et uventet stort og overset problem. Bispebjerg Lokaludvalg er opmærksomme på problemstillingen og har igangsat et større radonprojekt i tæt samarbejde med Det Økologiske Råd, hvor der netop er blevet målt radon i 22 boliger på Bispebjerg. Målingerne viste, at grænseværdien for den kræftfremkaldende gas blev overskredet i 75 % af boligerne, og at overskridelserne var meget høje i nogle af boligernes soveværelser. Mødet tager udgangspunkt i de nye radonmålinger fra Bispebjerg, og er aktuelt for alle husejere, der gerne vil vide, hvordan de måler radon, og hvad de selv kan gøre for at reducere radonforureningen af deres indeklima.

Program

19.00-19.10: Velkomst Lennart Frandsen, Bispebjerg Lokaludvalg

19.10-19.25: Målinger af radon på Bispebjerg Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver, Det Økologiske Råd

19.25-20.00: Radon: Forurening og løsninger Mette Neerup Jeppesen, projektleder, NIRAS

20.00-20.20: Kaffe og te

20.20-21.00: Spørgsmål og debat med oplægsholderne

Om arrangørerne: www.bispebjerglokaludvalg.kk.dk & www.ecocouncil.dk Arrangementet gennemføres takket være støtte fra Bispebjerg Lokaludvalg

Stort borgermøde torsdag d. 2. juni kl. 19.00-21.00 om radonforurening på Bispebjerg

Skriv et svar